Historia pszczelarstwa w skrócie... / Strona główna <

 
Od najdawniejszych czasów ludzie interesowali się pszczołami. Początkowo zainteresowanie to sprowadzało się do wyszukiwania gnaizd dzikich pszczół i odbierania z nich miodu, co zresztą wiązało się zwykle z zagładą rodziny pszczelej. Wkrótce jednak człowiek zaczął przemyśliwać, jak zdobywać ów słodki przysmak w większej ilości, tak, aby mieć doń stały dostęp. Zbieractwo, czyli polowanie na pszczoły, zostało więc zastąpione już ponad 500 lat p.n.e. przez bartnictwo, czyli chów pszczół w naturalnych lub wydrążonych przez człowieka dziuplach w drzewach.

Praca przy barci wymagała ogromnej cierpliwości, delikatności, uwagi, a wreszcie doświadczenia, toteż bartników otaczano powszechnym szacunkiem i podziwem. Znalazło to wyraz w dawnym prawodawstwie. Bartnicy byli na ogół ludźmi wolnymi, mieli prawo noszenia broni, polowania i rybołówstwa. Powstawały też odrębne sądy bartne oraz zbiory praw bartnych. Wśród ludu wiedza bartnicza była uważana niemal za wiedzą tajemną. Umiejętności bartnika, jego doskonałe "porozumiewanie się" z pszczołami sprawiały, że zarówno on, jak i jego podopieczne wydawały się istotami wyrastającymi ponad zwykłą miarę. Im więcej wiedziano na temat organizacji rodziny pszczelej, im lepiej poznawano życie tej skomplikowanej społeczności, tym więcej cech ludzkich przypisywano pszczołom. Uznawano je nawet za owady świete, znajdujące się pod szczególną opieką niebios. Wykroczenia przeciwko prawu bartnemu, a zwłaszcza kradzież lub, co gorsza, wybicie roju, były karane z ogromną surowością.

Współczesna nauka rozwikłała wiele zagadek życia pszczół. Mimo to jednak fascynacja tymi zagadnieniami nie zmniejszyła się. Przeciwnie nawet, głębsze poznawanie instynktów tych owadów, organizacji ich społeczeństw i właściwości ich produktów sprawia, że przed badaczami pojawiają się wciąż nowe problemy, których wyjaśnienie nadal jest trudne. Zamknięte, harmonijne życie roju wciąż jest przedmiotem zainteresowania naukowców i źródłem natchnienia twórców, a pszczoła pozostaje symbolem skrzętnej pracowitości i zapobiegliwości. Pragnienie wykorzystania cennych właściwości produktów pszczelich przyczynia się do rozwoju apiterapii, specyficznej dziedziny lecznictwa. Rozszerzanie wiedzy pszczelarskiej wiąże się z udoskonalaniem metod gospodarki pasiecznej, mnożeniem się książek i czasopism poświęconych tej tematyce i zwiększaniem się liczby osób poświęcających się pszczelarstwu.

Portal PszczeliPark przeznaczony jest nie tylko dla pszczelarzy. Internautę nie obeznanego z tą tematyką może zachęcić do zagłębienia się w meandry historii i praktyki pszczelarstwa, może nawet stać się źródłem nowej pasji. Portal PszczeliPark powstał z fascynacji i entuzjazmu absolwentów Państwowego Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli i stanowić może swoiste kompedium wiedzy o pszczołach.

> Galeria zdjęć (losowe zdięcia)
Dodano: 2012-06-21 Dodano: 2009-07-07 Dodano: 2008-02-08 Dodano: 2010-11-13