Polityka Prywatności / Strona główna <

Wszelkie dane osobowe oraz inne dane dot. użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator oraz właściciel portalu podjął działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach serwisu.

1. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych.

a) dane osobowe
Zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez serwis usług. Rozróżniamy dwie kategorie zbieranych danych, dane podstawowe oraz dane rozszerzone. W zakresie danych podstawowych zbieramy i przetwarzamy jedynie następujące dane użytkownika:
1) imię i nazwisko,
2) adresu e-mail,
Dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.
Dane rozszerzone (oprócz ww. danych):
3) adresu zamieszkania, dane statystyczne,
4) w przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo nazwę firmy, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela serwisu.

2. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom.
Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez serwis listów elektronicznych.

> Galeria zdjęć (losowe zdięcia)
Dodano: 2008-07-09 Dodano: 2009-07-06 Dodano: 2010-04-20 Dodano: 2010-04-20