Zarządzenie nr 25 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej / Strona główna <

Zarządzenie nr 25 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Przedstawiamy Państwu Zarządzenie nr 25 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie zasad ustalania cen regulowanych za usługi związane z zapylaniem roślin przez pszczoły. Zarządzenie określa zasady ustalania cen za wykorzystanie rodzin pszczelich zwanych dalej "rodzinami" do zapylania upraw roślin owadopylnych. Podstawą do ustalania cen za usługi, o których mowa w § 1 jest cena skupu 1 kg miodu wielokwiatowego stosowane przez... ładnie to brzmi, ale tak było 26 lat temu w PRL-u.

 

 zapylanie_1985_600

 

Zobacz bardziej czytelną wersję - kliknij

 
> Galeria zdjęć (losowe zdięcia)
Dodano: 2009-10-24 Dodano: 2008-02-21 Dodano: 2009-07-06 Dodano: 2008-06-15