Wirus zdeformowanych skrzydeł przyczyna złej zimowli pszczół / Strona główna <

Wirus zdeformowanych skrzydeł przyczyna złej zimowli pszczół

Amerykańskie organizacja Beeinformed Partnership w 2013 roku opublikowała raport dotyczący obecności wirusów w rodzinach pszczelich. Jednym z najczęściej występujących wirusów w Stanach zjednoczonych jest Wirus Zdeformowanych Skrzydeł (Deformed Wings Virus - DWV). Jego średnia obecność w badanych próbkach z rodzin pszczelich wyniosła 85%, a w roku 2012 wzrosła prawie do 100%. Możemy zakładać, że podobna sytuacja może występować w Polsce, dlatego warto o tym wirusie napisać coś więcej.

Naukowcy z Uniwersytetu w Tennessee zwracają uwagę na ścisły związek tego wirusa z warozą (Varroa Destructor). W silnie porażonych warozą rodzinach nawet 100% pszczół może być zarażonych DWV, często bez wyraźnych symptomów zakażenia. DWV przekazywany może być drogą pokarmową, jak również płciową, potomstwo zakażonej królowej będzie również zainfekowane. DWV występuje w każdym stadium rozwoju pszczoły. DWV może wpływać na agresywność pszczół oraz ich zdolności uczenia się.

DWV jest silnie związany z zimową śmiertelnością rodzin.

Symptomy ostrego porażenia:
- wczesna śmierć czerwia (zakażonego drogą pokarmową),
- zdeformowane skrzydełka,
- skrócony odwłok,
- przebarwienia oskórka u dorosłych pszczół, które umierają w ciągu kilku dni, a to doprowadza do wymarcia całej kolonii.

Nie wszystkie zakażone pszczoły muszą wykazywać powyższe symptomy. Pszczoły, które zostały zakażone jako dorosłe, nie wykazują symptomów, ale przyczyniają się rozprzestrzeniania wirusa.

Kiedy dochodzi do silnego porażenia/rozwoju wirusa?
Kiedy na pszczoły działają silne czynniki stresujące lub przy silnym porażeniu warozą. DWV potrafi replikować się w ciele Varroa Destructor, a jego ilość potrzebna do zarażenie pszczoły przez wstrzyknięcie go przez Varroa Destructor stanowi ułamek ilości wirusa potrzebnego do zakażenia droga pokarmową. Dodatkowo Varroa Dectructor roznosi wirusa pomiędzy pszczołami, które w normalnych warunkach by się nim nie zaraziły…

Na koniec pozytywna wiadomość: naukowcy z Tennessee donoszą, że po przeprowadzeniu skutecznego zabiegu zwalczającego warozę, pszczoły zakażone zostaną stopniowo wymienione przez młode – zdrowe pszczoły. Trzeba jednak pamiętać, aby zabieg wykonać przed tworzeniem się pokolenia zimowego.

A naszym zdaniem z powodu możliwości występowania u naszych pszczół DWV należy utrzymywać możliwie niski poziom warozy przez cały rok, choćby stosując dennice higieniczne, albo ramki pracy.

K.L.

source:http://integracja-pokolen.org/dla_pszczelarzy.html

 
> Galeria zdjęć (losowe zdięcia)
Dodano: 2010-11-13 Dodano: 2010-11-13 Dodano: 2009-07-06 Dodano: 2010-05-15