Konkurs fotograficzny / Strona główna <

Konkurs fotograficzny

 

 

Robert Kuczara Krzeszowice

Robert Kuczara z Krzeszowic (Polska)  „Pszczoła i mniszek”

 

Dnia 5 lipca 2012 r. jury w składzie: Wacław Bugno (artysta fotografik, fotograf niezależny) - przewodniczący, Sylwester Adamczyk (artysta fotografik, ZPAF), Leszek Horwath - redaktor naczelny portalu potrawyregionalne.pl, Franciszek Palka (artysta rzeźbiarz) poinformowało, że: * na V Otwarty Konkurs Fotograficzny „PSZCZOŁA I JEJ OTOCZENIE”, zorganizowany przez Annę i Janusza Kasztelewiczów, właścicieli Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik”, napłynęły prace 52 autorów; * ocenie poddano prace 48 autorów, gdyż prace 2 autorów nadeszły uszkodzone, a prace kolejnych 2 autorów cyfrowo przetworzone (montaż i napisy), * jury postanowiło dokonać (zgodnie z zapisami regulaminu) własnego podziału puli nagród. W wyniku obrad postanowiono przyznać: Dwie I nagrody (równorzędne) za zestawy prac - po 2 000,00 zł., które otrzymują: * Robert Kuczara z Krzeszowic (Polska) za zestaw prac zatytułowany „Pszczoła i mniszek”, * Milan Motyka z Mostów (Republika Czeska) za zestaw prac zatytułowany „Słodka dola”. II nagrody nie przyznano. III nagroda - Renata Michalczyk z Chełmca, za pracę pt. „Miodowe słoneczniki:” - 750,00 zł Specjalną nagrodę jury za oryginalne ujęcie tematu - Marek Banyś z Olkusza, za pracę zatytułowaną „Zmierzch” - 250,00 zł. Następującym autorom przyznano wyróżnienia rzeczowe: 1. Radosław Architekt z Płotów, za pracę „Pszczelarz dwoi się i troi, gdy w ulu się roi”, 2. Katarzyna Gniewek z Klęczan, za pracę „Ultraviolet” (nr 1 i 2), 3. Katarzyna Gryzło ze Stróży, za pracę „Cała ja”, 4. Angelika Hejmej, z Krynicy Zdroju, za pracę „Pszczela kolacja”, 5. Wacław Kubiniec z Libuszy, za prace: „Halo? Gdzie mam lecieć?”, „Przyloty” i „Trochę ślisko”, 6. Stanisław Kurczab z Limanowej, za prace: „Od wiosny do jesieni” (numery: 2, 4 i 5), 7. Justyna Naleśnik z Końskich k/Dydni, za pracę bez tytułu, 8. Piotr Paluch z Szalowej, za prace „Skok na miód”. 9. Monika Świdrak z Bieździadki, za pracę „Na rózowej łące”, 10. Ewa Wawrzyniak z Białegostoku, za pracę „4 na łące”, 11.Mirosław Żak z Powroźnika, za wszystkie przedstawione prace. Ponadto do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano prace następujących autorów: Bartłomiej Golonka z Jurgowa, Kamil Faber z Raby Wyżnej, Justyna Wątroba z Chojnika, Dagmara Duran z Korczyny, Edyta Duran z Korczyny, Oskar Duran z Korczyny, Elżbieta Szołtysek z Paniówki, Lucyna Kozub z Tylmanowej, Karolina Rola z Ptaszkowej, Bernadeta Cichoń z Tarnowa, Weronika Czech z Biecza, Mieczysław Kostuch z Lednicy Górnej, -2- Kazimierz Tarczyński z Tarnowa, Dominik Pytel z Hruszewa, Tomasz Roszyk z Gorzowa Wielkopolskiego, Jarosław Drzazga z Wolicy-Kolonii, Sławomira Kucińska ze Śmiłowic-Pustek , Paweł Tokarczyk z Kamienicy, Kamil Faber z Raby Wyżnej, Agata Kmak z Kamionki Wielkiej Jury gratuluje narodzonym i wyróżnionym, serdecznie dziękując wszystkim autorom, którzy nadesłali prace na V Otwarty Konkurs Fotograficzny „PSZCZOŁA I JEJ OTOCZENIE”.

 

Zobacz zdjęcia  na Facebook

 
> Galeria zdjęć (losowe zdięcia)
Dodano: 2012-06-21 Dodano: 2009-05-05 Dodano: 2010-11-13 Dodano: 2010-05-15